Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-12
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2017-05-22 09:45:00

Opis zamówienia

Nasadzenia drzew  na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV zamówienia: 77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymywania terenów zielonych.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2017-05-12 11:51:30
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-07 12:49:41 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska