Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew i krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Czarnkowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-10-14
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-10-21 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-10-14 13:32:32
Ostatnia zmiana w dniu 2016-12-01 09:06:04 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko