Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew i krzewów na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-08-14
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2018-08-23 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2018-08-14 09:15:55
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-18 07:49:27 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska