Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew i krzewów na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-18
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2018-10-26 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2018-10-18 08:21:53
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-22 11:01:49 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska