Zamówienie publiczne: Naprawy i przeglądy samochodów osobowych, dostawczych, ciągnika oraz przyczep należących do RDW w Koninie w roku 2016

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-12-22
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2016-01-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2015-12-22 12:40:56
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-09 08:20:05 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak