Zamówienie publiczne: Naprawy i przeglądy maszyn i urządzeń

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-02
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2016-03-10 11:00:00

Opis zamówienia

Wykonanie usług związanych z naprawami i przeglądami okresowymi maszyn i urządzeń należących do RDW Złotów. Kod CPV zamówienia: 50.23.00.00-6

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2016-03-02 10:45:19
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-14 15:07:37 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska