Zamówienie publiczne: Naprawy drobnego sprzętu drogowego eksploatowanego w RDW Czarnków w 2016 roku

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-12
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-01-19 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-01-12 13:33:28
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-24 14:33:37 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko