Zamówienie publiczne: Naprawa systemu odwodnieni drogi wojewódzkiej nr 196 w miejscowości Bolechowo gm. Czerwonak

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-28 10:00:00

Opis zamówienia

Naprawa systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 196 w miejscowości Bolechowo gm. Czerwonak

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2015-08-11 11:32:37
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-11 14:52:49 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek