Zamówienie publiczne: Naprawa przepustów w km 12+828 drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Nowiny oraz w km 7+711 drogi wojewódzkiej nr 312 w m. Wielichowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-03
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-09-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2019-09-03 11:35:13
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-03 14:29:35 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak