Zamówienie publiczne: Modernizacja budynku przy ul. Hawelańskiej 10 w Poznaniu – urządzenia sanitarne

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-04-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-04-05 12:10:21
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-19 08:25:18 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek