Zamówienie publiczne: Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-14
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2016-04-26 08:45:00

Opis zamówienia

Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV zamówienia: 90.61.00.00-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic. Przewidywana całkowita wielkość zamówienia 72.520,00 m².

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2016-04-14 08:38:08
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-30 12:42:58 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska