Zamówienie publiczne: Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-07
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2017-03-15 09:45:00

Opis zamówienia

Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV zamówienia: 90.61.00.00-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2017-03-07 13:33:17
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-21 08:58:49 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska