Zamówienie publiczne: Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Nowy Tomyśl.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-12
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2019-03-21 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2019-03-12 10:27:56
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-09 10:22:36 (aktualizacja) przez Artur Ginter