Zamówienie publiczne: Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Nowy Tomyśl.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-05
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2020-03-16 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2020-03-05 14:19:49
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-18 10:08:19 (aktualizacja) przez Artur Ginter