Zamówienie publiczne: MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH RDW NOWY TOMYŚL

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-17
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2017-03-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2017-03-17 08:51:45
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-03 13:57:06 (aktualizacja) przez Artur Ginter