Zamówienie publiczne: MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH RDW NOWY TOMYŚL

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-19
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2018-03-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2018-03-19 10:28:34
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-30 08:58:50 (aktualizacja) przez Artur Ginter