Zamówienie publiczne: Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-18
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2019-02-28 10:45:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: ewelina_zawieja
Data publikacji: 2019-02-18 10:51:55
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-09 10:48:40 (aktualizacja) przez ewelina_zawieja