Zamówienie publiczne: Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-23
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2020-04-07 10:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: ewelina_zawieja
Data publikacji: 2020-03-23 10:38:18
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-15 10:08:14 (aktualizacja) przez ewelina_zawieja