Zamówienie publiczne: Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Czarnkowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-19
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2019-04-29 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2019-04-19 11:35:36
Ostatnia zmiana w dniu 2019-06-03 13:53:45 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko