Zamówienie publiczne: Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Czarnkowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-06
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2020-03-16 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2020-03-06 12:27:33
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-18 13:02:09 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko