Zamówienie publiczne: Likwidacja przełomów w ciągu dróg wojewódzkich nr 264, 442, 442 i 467

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-08
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2017-05-23 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2017-05-08 13:00:13
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-28 09:07:55 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak