Zamówienie publiczne: Likwidacja kolein w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku Oporzyn-Wągrowiec

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-08-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-08-23 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-08-02 13:30:39
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-21 11:43:53 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek