Zamówienie publiczne: Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-10
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2018-04-18 09:45:00

Opis zamówienia

Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Ostrowie Wlkp.
Kod CPV zamówienia:
77.11.20.00-8 Wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego wraz z operatorem

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2018-04-10 12:13:10
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-25 13:45:41 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska