Zamówienie publiczne: Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-27
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2018-05-09 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2018-04-27 09:01:00
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 07:57:46 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska