Zamówienie publiczne: Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na ternie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie DW 309, 323

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-05-17
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2019-04-26 00:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2019-05-17 09:36:06
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-30 11:30:43 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek