Zamówienie publiczne: Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-03
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-08-11 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-08-03 09:19:36
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-11 14:41:50 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska