Zamówienie publiczne: Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie 9 Rejonów Dróg Wojewódzkich

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-03-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-02-05 11:14:30
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-26 11:40:40 (aktualizacja) przez Renata Stempniak