Zamówienie publiczne: Koszenie traw poboczy i rowów przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie RDW Kościan DW 436

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-07
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-06-19 15:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-07-07 09:25:04
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-20 09:09:59 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska