Zamówienie publiczne: Koszenie traw poboczy i rowów przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie RDW Kościan DW 306,431,434

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-13
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-06-19 13:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-07-13 12:12:07
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-20 09:10:26 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska