Zamówienie publiczne: Konserwacja sygnalizacji świetlnych i aktywnych znaków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-12-08
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2015-12-16 10:00:00

Opis zamówienia

Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych w ilości  7 szt. i aktywnych znaków w ilości 19 szt. w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2015-12-08 10:36:03
Ostatnia zmiana w dniu 2016-01-07 07:53:21 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak