Zamówienie publiczne: Konserwacja nawierzchni drogowej poprzez wykonanie nakładki dwuwarstwowej z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno (mikrodywaników) - droga wojewódzka nr 269 Szczerkowo – Kowal na odcinku od km 0+000,00 do km 5+639,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-07 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 21:23:33
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-26 10:08:10 (aktualizacja) przez Renata Stempniak