Zamówienie publiczne: KONSERWACJA I OBSŁUGA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA DROGACH ADM. PRZEZ REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYŚLU

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-12-09
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2016-12-19 10:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2016-12-09 14:30:21
Ostatnia zmiana w dniu 2016-12-21 10:43:42 (aktualizacja) przez Artur Ginter