Zamówienie publiczne: Konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej na drogach adm. przez RDW w Nowym Tomyślu.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-12-07
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2017-12-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2017-12-07 08:24:06
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-23 10:16:41 (aktualizacja) przez Artur Ginter