Zamówienie publiczne: Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych w ilości 9 szt. i aktywnych znaków w ilości 21 szt. w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-12-07
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2016-12-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2016-12-07 09:34:21
Ostatnia zmiana w dniu 2017-01-05 14:46:30 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak