Zamówienie publiczne: Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych w ilości 12 szt. i aktywnych znaków w ilości 21 szt. w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie w roku 2020

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-12-11
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2019-12-19 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2019-12-11 10:59:54
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-20 11:00:00 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak