Zamówienie publiczne: Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych w ilości 11 szt. i aktywnych znaków w ilości 21 szt. w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie w roku 2019

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-12-12
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2018-12-19 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2018-12-12 13:16:24
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-30 14:33:32 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak