Zamówienie publiczne: Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-12-06
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2016-12-14 08:45:00

Opis zamówienia

Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych  oraz znaków aktywnych w ciągu dróg wojewódzkich  na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV zamówienia: 50.23.22.00-2 Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2016-12-06 13:27:17
Ostatnia zmiana w dniu 2017-01-13 14:32:00 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska