Zamówienie publiczne: Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na 2018

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-11-28
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2017-12-06 10:00:00

Opis zamówienia

Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na 2018 r.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2017-11-28 09:30:45
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-01 10:16:53 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak