Zamówienie publiczne: Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych i aktywnych znaków w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie w roku 2018

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-12-04
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2017-12-12 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2017-12-04 12:03:47
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-08 13:39:38 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak