Zamówienie publiczne: Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na rok 2016

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-12-14
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2015-12-21 10:00:00

Opis zamówienia

Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na rok 2016

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Róża Wojtkowiak
Data publikacji: 2015-12-14 14:56:27
Ostatnia zmiana w dniu 2016-01-08 10:21:13 (aktualizacja) przez Róża Wojtkowiak