Zamówienie publiczne: Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-12-10
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2015-12-18 11:00:00

Opis zamówienia

Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2015-12-10 14:05:36
Ostatnia zmiana w dniu 2016-01-19 12:07:37 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska