Zamówienie publiczne: Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-12-09
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2019-12-17 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2019-12-09 13:51:17
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-07 11:28:37 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska