Zamówienie publiczne: Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-12-04
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2018-12-12 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2018-12-04 11:52:48
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 09:00:17 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska