Zamówienie publiczne: Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-12-06
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2017-12-14 10:00:00

Opis zamówienia

Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2017-12-06 08:42:16
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-11 08:02:26 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska