Zamówienie publiczne: Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Szamotuły

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-12-09
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2019-12-19 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2019-12-09 13:23:25
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-14 09:45:31 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak