Zamówienie publiczne: Konserwacja, bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych na drogach wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie w roku 2016.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-12-08
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2015-12-16 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2015-12-08 14:38:36
Ostatnia zmiana w dniu 2016-01-04 09:26:17 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska