Zamówienie publiczne: Kompleksowe wykonywanie usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 wraz z terenem wokół budynku i pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Hawelańskiej 10 wraz z terenem wokół budynku

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-01-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-12-18 12:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2019-01-02 13:52:37
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-28 09:09:52 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak