Zamówienie publiczne: „Kompleksowe wykonywanie usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, terenu wokół budynku WZDW z terenem przynależnym i w budynku w Poznaniu ul. Hawelańska 10

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-11-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-11-17 12:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-11-22 12:39:37
Ostatnia zmiana w dniu 2017-11-22 12:39:52 (aktualizacja) przez Renata Stempniak