Zamówienie publiczne: Kompleksowe wykonywanie usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych w budynkach biurowych Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 i przy ul. Hawelańskiej 10.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-01-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-02-03 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Żaneta Herman
Data publikacji: 2020-01-24 14:26:36
Ostatnia zmiana w dniu 2020-03-05 13:27:52 (aktualizacja) przez Żaneta Herman