Zamówienie publiczne: Kompleksowe wykonanie usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Poznaniu ul. Wilczak 51, terenu wokół budynku WZDW z terenem przynależnym i budynku w Poznaniu ul. Hawelańska 10

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-01-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-12-12 10:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2017-01-02 09:06:42
Ostatnia zmiana w dniu 2017-01-05 08:05:09 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak